Bài Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn

Đồ cúng Tâm Linh Việt - Nơi lưu giữ bản sắc văn hóa VN
Bài Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn
Ngày đăng: 23/04/2023 14:41:40:PM   -     Lượt xem: 2268
 Mục lục bài viết

  Theo phong tục thì những người bị sao xấu chiếu mệnh hàng năm cần cúng dâng sao giải hạn để giảm nhẹ vận hạn, cầu xin Thần Sao phù hộ cho bản thân, con cháu, gia đình đều được khoẻ mạnh, bình an, vạn sự tốt lành

  - Sao Chiếu mệnh:

  Theo nguyên lý Cửu diệu, các nhà Chiêm tinh xưa cho rằng mỗi năm mỗi người đều có 1 trong 9 sao chiếu. Trong đó có:

  • 3 sao Tốt: Thái dương, Thái Âm, Mộc đức.
  • 3 sao Xấu: La hầu, Kế đô, Thái bạch.
  • 3 sao Trung: Vân hớn, Thổ tú, Thủy diệu.

  Cùng một tuổi, cùng một năm đàn ông và đàn bà lại có sao chiếu mệnh khác nhau. Trong 9 ngôi sao có sao tốt, có sao xấu, năm nào sao xấu chiếu mệnh con người sẽ gặp phải chuyện không may, ốm đau, bệnh tật. . . gọi là vận hạn.

  Để giảm nhẹ vận hạn người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn hằng tháng tại nhà ở ngoài trời trong 12 tháng hoặc hằng tháng tại Chùa với mục đích cầu xin Thần Sao phù hộ cho bản thân, con cháu, gia đình đều được khoẻ mạnh, bình an, vạn sự tốt lành, may mắn, thành đạt và thịnh vượng.

  Theo quan niệm dân gian thì 9 ngôi sao chiếu mệnh chỉ xuất hiện vào những ngày nhất định trong tháng, từ đó hình thành tục dâng sao giải hạn vào các ngày trong 12 tháng như sau:

  Khi ở những tuổi nhất định (có Bảng tính sẵn phía dưới) mà gặp sao hạn sẽ không may, cần giải hạn. Do đó dân gian thường làm lễ Dâng sao giải hạn hằng tháng trong 12 tháng tại nhà hoặc hằng tháng tại Chùa. Khi giải hạn mỗi sao có cách bài trí nến, mầu sắc Bài vị, nội dung Bài vị khác nhau với những ngày nhất định.

  Theo quan niệm dân gian thì 9 ngôi sao chiếu mệnh chỉ xuất hiện vào những ngày nhất định trong tháng, từ đó hình thành tục dâng sao giải hạn vào các ngày như sau:

  • Sao Thái Dương: Ngày 27 hàng tháng
  • Sao Thái Âm: Ngày 26 hàng tháng
  • Sao Mộc Đức: Ngày 25 hàng tháng
  • Sao Vân Hán: Ngày 29 hàng tháng
  • Sao Thổ Tú: Ngày 19 hàng tháng
  • Sao Thái Bạch: Ngày 15 hàng tháng
  • Sao Thuỷ Diệu: Ngày 21 hàng tháng
  • Sao La Hầu: Ngày 8 hàng tháng
  • Sao Kế Đô: Ngày 18 hàng tháng

  Trong 9 ngôi sao có sao tốt, có sao xấu, năm nào sao xấu chiếu mệnh con người sẽ gặp phải chuyện không may, ốm đau, bệnh tật... gọi là vận hạn. Trong 9 ngôi sao có sao tốt, có sao xấu, năm nào sao xấu chiếu mệnh con người sẽ gặp phải chuyện không may, ốm đau, bệnh tật... gọi là vận hạn.

  Sắm lễ Đầu năm và hàng tháng người xưa thường làm lễ dâng sao giải hạn tại chùa hoặc tại nhà, nghi lễ tiến hành như sau:

  Sao Thái Dương

  Lễ cúng dâng sao Thái Dương vào ngày 27 hàng tháng. Thắp 12 ngọn nến. Bài vị màu vàng, mũ vàng, cùng hương hoa, phẩm ỏan. Tiền vàng và 36 đồng tiền Hướng về phương Đông làm lễ giải sao.

  Theo quan niệm của người xưa, sao Thái Dương chỉ tốt với nam giới, không tốt với nữ giới.

  Văn khấn giải hạn sao Thái Dương

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

  - Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.

  - Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế.

  - Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.

  - Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

  - Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân.

  - Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

  Tín chủ (chúng) con là:....................

  Hôm nay là ngày...... tháng.........năm....., tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiên lập linh án tại (địa chỉ)......................................... để làm lễ giải hạn sao Thái Dương chiếu mệnh:

  Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

  Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Sao Thái Âm

  Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao Thái Âm vào ngày 26 hàng tháng, thắp 7 ngọn nến. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm đối với nam giới.

  Lễ vật gồm có:

  • Hương,
  • Hoa
  • Trái Cây
  • phẩm oản
  • Tiền vàng
  • Bài vị màu vàng
  • Mũ vàng
  • 36 đồng tiền

  Hướng về chính Tây làm lễ giải sao.

  Văn khấn giải hạn sao Thái Âm

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

  - Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế

  - Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.

  - Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân

  - Con kình lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

  - Kính lạy Đức Nguyệt cung Thái Âm Hoàng hậu Tinh quân.

  - Con hình lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

  Tín chủ (chúng) con là:............................

  Hôm nay là ngày...... tháng......... năm......, tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ) .................................. để làm lễ giải hạn sao Thái Âm chiếu mệnh.

  Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

  Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Sao Mộc Đức

  Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao Mộc Đức tiến hành vào ngày 25 hàng tháng, thắp 20 ngọn nến xếp. Mộc Đức là sao tốt nhưng không tốt cho những người vượng hoả.

  Lễ vật gồm có:

  • Hương,
  • Hoa
  • Trái Cây
  • phẩm oản
  • Tiền vàng
  • Bài vị màu vàng
  • Mũ vàng
  • 36 đồng tiền

  Hướng về chính Đông để làm lễ.

  Văn khấn giải hạn sao Mộc Đức

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

  - Nam mô Hữu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.

  - Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.

  - Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.

  - Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân .

  - Con kính kính lạy Đức Đông phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh quân.

  - Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

  Tín chủ (chúng) con là:............................................

  Hôm nay là ngày….tháng….năm…., tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ) …………………………… để làm lễ giải hạn sao Mộc Đức chiếu mệnh.

  Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ đồ trì giải trừ vận hạn; ban phúc lộc, thọ, cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

  Tín chú con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Sao Vân Hán

  Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao Vân Hán vào ngày 29 hàng tháng, thắp 15 ngọn nến.

  Theo quan niệm xưa, Vân Hán là tai tinh (sao xấu) chủ về ốm đau, bệnh tật.

  Lễ vật gồm có:

  • Hương,
  • Hoa
  • Trái Cây
  • phẩm oản
  • Tiền vàng
  • Bài vị màu vàng
  • Mũ vàng
  • 36 đồng tiền

  Hướng về phương Nam để làm lễ giải sao.

  Văn khấn giải hạn sao Vân Hán

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chự Phật mười phương.

  - Nam mô Hiệu Thiên chư tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đê.

  - Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đê.

  - Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân

  - Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

  - Con kính lạy Đức Nam phương Bính đinh Hoả Đức Tinh quân.

  - Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

  Tín chủ con là:............................................... ........

  Hôm nay là ngày....... tháng........ năm......., tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ).................................. để làm lễ giải hạn sao Vân Hán chiếu mệnh:

  Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

  Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Sao Thổ Tú

  Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao Thổ Tú vào ngày 19 hàng tháng, thắp 5 ngọn nến.

  Thổ Tú là sao xấu, chủ về tai nạn, kiện tụng. Xấu đối với cả nam nữ và gia trạch.

  Lễ vật gồm có:

  • Hương,
  • Hoa
  • Trái Cây
  • phẩm oản
  • Tiền vàng
  • Bài vị màu vàng
  • Mũ vàng
  • 36 đồng tiền

  Hướng về chính Tây làm lễ giải sao.

  Văn khấn giả hạn sao Thổ Tú

  Nam mô a di đà Phật!

  Nam mô a di đà Phật!

  Nam mô a di đà Phật!

  - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

  - Nam mô Hiệu Thiên Chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đê.

  - Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.

  - Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.

  - Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

  - Con kính lạy Đức Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh quân. . .

  - Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

  Tín chủ con là:............................................... ............

  Hôm nay là ngày… tháng… năm…., tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)……………………………. Để làm lễ giải hạn sao Thổ Tú chiếu mệnh:

  Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

  Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Sao Thái Bạch

  Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao Thái Bạch vào ngày 15 hàng tháng, thắp 8 ngọn nến.

  Thái Bạch là sao xấu, chủ về thiệt hại tiền của, khẩu thiệt. Xấu đối với cả nam và nữ, nhưng đối với nam thì đỡ hơn.

  Lễ vật gồm có:

  • Hương,
  • Hoa
  • Trái Cây
  • phẩm oản
  • Tiền vàng
  • Bài vị màu vàng
  • Mũ vàng
  • 36 đồng tiền

  Hướng về chính Tây làm lễ giải sao.

  Văn khấn giải hạn sao Thái Bạch

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

  - Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế

  - Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.

  - Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân

  - Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu Cửu hàm Giải ách Tinh quân

  - Con kính lạy Đức Tây phương Canh Tân Kim đức Thái Bạch Tinh quân.

  - Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

  Tín chủ con là:............................................... ............

  Hôm nay là ngày....... tháng........ năm ..................... tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ) ................ để làm lễ giải hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh:

  Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang

  Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Sao Thủy Diệu

  Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao Thuỷ Diệu vào ngày 21 hàng tháng, thắp 7 ngọn nến, bài vị màu đen.

  Thuỷ Diệu là sao phúc lộc, nhưng xấu đối với nữ và chủ về tai nạn, tang chế.

  Lễ vật gồm có:

  • Hương,
  • Hoa
  • Trái Cây
  • phẩm oản
  • Tiền vàng
  • Bài vị màu vàng
  • Mũ vàng
  • 36 đồng tiền

  Hướng về chính Bắc làm lễ giải sao

  Văn khấn giải hạn sao Thủy Diệu

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

  - Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.

  - Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.

  - Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân

  - Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửa hàm Giải ách tinh quân

  - Con kính lạy Đức phương Nhâm quý Thủy đức Tinh quân

  - Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Châu quân.

  Tín chủ con là:............................................... ............

  Hôm nay là ngày....... tháng........ năm ..................... tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………………….để làm lễ giải hạn sao Thủy Diệu chiếu mệnh:

  Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Sao La Hầu

  Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao La Hẩu vào ngày mồng 8 hàng tháng, thắp 9 ngọn nến, bài vị màu vàng.

  La Hầu là sao xấu, chủ về khẩu thiệt. Đối với nam xấu hơn đối với nữ.

  Lễ vật gồm có:

  • Hương,
  • Hoa
  • Trái Cây
  • phẩm oản
  • Tiền vàng
  • Bài vị màu vàng
  • Mũ vàng
  • 36 đồng tiền

  Văn khấn giải hạn sao La Hầu

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương.

  - Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế

  - Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng sinh Đại đế

  - Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân

  - Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân

  - Con kính lạy Đức Thiên cung Thần thủ La Hầu Đức Tinh quân.

  - Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

  Tín chủ con là:............................,

  Hôm nay là ngày....... tháng........ năm ..................... tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………………….để làm lễ giải hạn sao La Hầu chiếu mệnh:

  Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Sao Kế Đô

  Sắm lễ: Lễ cúng sao Kế Đô vào ngày 18 hàng tháng, thắp 21 ngọn nến, bài vị màu vàng.

  Sao Kế Đô là sao Hung tinh xấu nhất về xuân hạ, nhưng xuất ngoại đi xa lại gặp điều tốt hơn. Sao Kế Đô đối với nữ xấu hơn đối với nam.

  Lễ vật gồm có:

  • Hương,
  • Hoa
  • Trái Cây
  • phẩm oản
  • Tiền vàng
  • Bài vị màu vàng
  • Mũ vàng
  • 36 đồng tiền

  Hướng về chính Tây làm lễ giải sao.

  Văn khấn giải hạn sao Kế Đô

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  - Con kính lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương.

  - Nam mô Hiệu thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.

  - Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.

  - Con kính lạy Đức Hữu Bắc Dẩu cửa hàm giải Ách tinh quân.

  - Con kính lạy Đức Địa cung thần Vỹ Kế Đô Tinh quân.

  - Kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Châu quân

  Tín chủ con là………………

  Hôm nay là ngày....... tháng........ năm ..................... tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………………….để làm lễ giải hạn sao Kế Đô chiếu mệnh:

  Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

  Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Qua bài viết trên, Đồ Cúng Tâm Linh Việt đã chia sẻ tới bạn một số thông tin về Bài Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn

  Ngoài cách tự mình tìm hiểu và chuẩn bị làm mâm cúng sao giải hạn bạn có thể tìm hiểu sử dụng các dịch vụ đặt mâm cúng trọn gói của Đồ Cúng Tâm Linh Việt. Các Bạn muốn biết thêm chi tiết về dịch vụ sửa soạn mâm đồ cúng tại công ty chúng tôi có thể truy cập vào website: https://docungtamlinhviet.com/ hoặc gọi điện tới hotline: 0901.305.668 để chuẩn bị mâm cúng sao giải hạn đúng và đầy đủ trọn vẹn nhé!

  Trang chủ
  Menu
  Gọi Ngay
  Chat
  Liên Hệ